galerii | kasulik teada | tooted | tegevusalad | firmast
winterKASULIK TEADA

Soojuspump - odavaim küttemeetod. Soojuspumbad töötavad külmkapi põhimõttel mis kasutades selleks jahutustsüklit, eemaldab ruumist soojuse ja viib selle välja, soojuspump on lihtsalt selle vastupidine näide. Kui õhutemperatuur on -273° C siis sellisel juhul puudub meil soojusenergia üleüldse, aga kui väljas on 0°C või -15°C tuleb meil vajaminev soojusenergia ainult kätte saada, mida võimaldavadki soojuspumbad.

Soojuspumpasid võime liigitada põhimõteliselt kaheks:
1. Õhust võetava soojusenergia soojuspumbad.
2. Maapinnast võetava soojusenergia soojuspumbad.

Milles on aga nende vahe?

Valides esimese mooduse on suurim vahe selles, et me saame efektiivselt kütta kuni -20°C ja siis ei oleks see moodus enam otstarbekas, sest saadava soojusenergia jaoks kulutaksime me liialt palju elektrienergiat ja saaksime suhteliselt vähe soojusenergiat. Kindlasti võiks aga ära märkida suure eelisena maasoojuspumba ees selle, et ei ole vaja mitmesaja ruutmeetrist maapinda ja jääb ära ka kaevamistöö, mis on omakorda suhteliselt kulukas. Uuemad sellist tüüpi masinad on väga kasulikud juba sel põhjusel, et suvel saab nendega ka ruume jahutada samal ajal vett soojendades, tähendab et ei ole vaja eraldi jahutussüsteemi ja boilerit (boiler säästab ka vee soojendamiseks samamoodi 3-4 korda elektrienergiat võrreledes tavapärase elektriboileriga). Kindlasti õigustavad õhksoojuspumbad end Eesti kliimas täielikult, sest vähenevad ju meeletult meie elektriarved. Maapinnast soojusenergia kättesaamiseks kasutame me vedelikku, mis tsirkuleerib torustikus (aurustis), pinnasest u. 1, 2m sügavusel, kus enamjaolt läbi aasta kõigub temperatuur 0oC ümber. Veega täidetud torustikku võime me paigaldada mitte ainult horisontaalselt vaid ka vertikaalselt sügavuti maa sisse, mis eeldab spetsiaalset puurimistööd. Vabalt saab kollektorit paigaldada ka liikuvatesse veekogudesse ja puurkaevudesse.

Miks otsustada soojuspumba kasuks?

• hoolduskulu on praktiliselt minimaalne
• küttekulud on madalaimad võrreldes: turba, kivisöe, brikett, puu, gaas, petrool- ja õliküttega
• ei saasta keskkonda • töötab väga vaikselt
• võtab vähe ruumi
• torustiku eluiga on Lääne kogemuste järgi 20-25 a.
• 3- kuni 4 kordne kasutegur tavalise elektrikütte ees

Mis on ventilatsioon?

Ventilatsioon on mõeldud selle jaoks, et ruumis oleks puhas ja värske õhk. Kasutades ventilaatoreid puhume, väljast võetava värske õhu ruumi sisse (seda soojendades, filtreerides) ja saastatud õhu viime ventilaatorite abil välja. Vanadel majadel võivad ventilatsiooniseadmed üleüldse puududa ja siis toimib nn. loomulik ventilatsioon, kuid euroremondi tegemisel ja ventilatsiooni/ jahutuse arvelt kokku hoides puutume hiljem nende probleemidega kindlasti kokku. Sissepuhutavad ja väljatõmmatavad õhuhulgad peaksid olema alati projekteerijate poolt arvutatud, sest vastasel juhul võime ruumis tekitada üle-või alarõhu. Kui puudub ventilatsioon tõuseb CO2 sisaldus ülemäära kõrgele ja võime tunda end väsinutena, õhku paiskub ka mitmesuguseid muid saasteaineid, mis eralduvad näiteks higistamisega.

Milleks vaja õhku konditsioneerida kui välja on ehitatud ventilatsioon?

Oletame, et meil on väljaspool hoonet 24-30°C sooja ja ventilaatoritega me traspordime samal temperatuuril oleva õhu ventileeritavasse ruumi, mis tähendab aga seda, et ruumis on põhimõtteliselt sama temperatuur, mis väljas või isegi kõrgem. Kindel on see, et selline kuumus muudab inimeste olemise ruumis peaaegu talumatuks, tööviljakus langeb, inimesed lahkuvad kiiremini kauplustest, tähendab meid ei aita ainult puhas õhk vaid tuleb leida teistsugune lahendus.
Meid aitab konditsioneer, mis oma jahutuskandja ja kompressori abiga transpordib liigse soojuse väljaspoole hoonet ja eraldab selle jahutuskandjast. Õige võimsuse valiku korral on lõpptulemus see, et ruumitemperatuur on 20-22°C ja välistemperatuur 27°C. Kas pole tore? Konditsioneer on ainuõige valik kuumades suvetingimustes ja ka kindlasti sügistel kui oleks vaja ruumi soojendada, sest konditsioneer töötades soojuspumbana võimaldab kokku hoida 200% või enamgi elektrieenergiat.

MAAKÜTE

Suve jooksul salvestub päikeseenergia pinnase ülemistesse kihtidesse päikesesoojus. Selle energiahulga ärakasutamiseks on olemas viis, mis võimaldab soojaks kütta suurematel kruntidel asuvaid maju. Mida niiskem on pinnas ja pikem on maakollektor, seda suurem on maasoojusenergia hulk.
Maasoojusenergia saadakse kätte pinnasesse paigaldatud plasttorustiku ehk maakollektori kaudu. Torustikus ringlevale külmakandjale ülekandunud soojus kogutakse soojuspumbaga kokku. Seal muudetakse selle energiaväärtus kõrgemaks ning kasutatakse ära kütmiseks ja sooja vee saamiseks.

Avatud energiakaevude süsteem

Maa sees asuvad maakihid kujutavad endast tasuta soojusallikat, mille temperatuur püsib aastaringselt umbes samal tasemel. Maasoojusenergia ärakasutamiseks on olemas suurte ja väikeste ehitiste, ühiskondlike hoonete ja eramajade kütmiseks mõeldud ohutud, töökindlad ja keskkonnasäästlikud kütteseadmed. Nende soetamis- ja paigaldamiskulud on suhteliselt suured, kuid vastutasuks saate suure töökindluse ja vähese energiatarvidusega, erakordselt pika kasutuskestvusega küttesüsteemi, mille soojustegur on kõrge kuni 4,8. Seadmed ei võta palju ruumi ja seda saab paigaldada ka väikese pindalaga krundile. Taastamistööde maht pärast pinnasepuurimisi on tühine. Mõju loodusele ümber puuraukude jääb väga väheseks. Põhjavee tase ei muutu, sest põhjavett ei tarbita. Saadud soojusenergiat on võimalik üle kanda ka juba olemasolevasse tavapärasesse küttesüsteemi, kus soojuskandjaks on vesi ja lisaks kasutada ka sooja vee saamiseks.

Energiakaev

Soojus kivisest aluskihist või põhjavee tasandilt tuuakse üles 4,5” kuni 6,5” läbimõõduga puuraukudekaudu. Puuraugu sügavus valitakse kütmiseks vajaminevale energiahulgale vastavalt. Kui energiavajadus on suur, siis võib mitmed puurkaevud omavahel kokku ühendada. Puurauku paigaldatakse kaks augu põhjas liituvat toru. Neis kogumistorudes voolab külmakandja. Et süsteem on täiesti suletud, siis on välistatud ka selle vedeliku sattumine põhjavette. Et maapinnalt allavalguv vesi ei saastaks põhjavett ja puuraugu seinad kokku ei vajuks, surutakse puurauku kuni kivise kihini terasest manteltoru. Manteltoru ja maakihi vaheline pilu valatakse täisvõi siis tihendatakse kummirõngastega.

Tööpõhimõte

Külmakandja pumbatakse energiakaevu torudest üles ja suunatakse edasi soojuspumpa. Soojuspumba läbimisel toimub külmakandja jahutamine samaaegselt eraldunud soojuse ülekandmisega maja küttesüsteemi. Seejärel juhitakse soojuspumbas mahajahutatud külmakandja tagasi puurauku, kus see kogub endasse uut soojusenergiat. Kui põhjavee juurdevool puurkaevule on küllalt suur, siis on võimalik ka põhjavee vahetu kasutamine. Pärast soojuspumba läbimist juhitakse see läbi järelfiltri või eraldi puuraugu tagasi samasse pinnase kihti.

Veekollektor

Veekogud, mis on küllalt suured ja sügavad ning kuhu antakse keskkonnateenistuse poolt luba paigaldada veekollektor on väga head soojusallikad soojuspumpadele. Tavaliselt paigaldatakse veekollektor kas tiiki või järve.

ÕHK-VESI MUDEL

Õhk-vesi on küttesüsteem, milles soojuskandjaks on vesi ning seda saab kasutada koos enamiku elektriboilerite, õliküttega katelde või muu sarnasega. Juhtautomaatika on soojuspumpa sisseehitatud. Küttevee ja tarbevee soojendamise käivitab signaal teisest katlaregulaatorist või mõnest muust juhttermostaadist. Soojuspumpa võib juhtida ka spetsiaalse juhtüksuse SMO-10 abil. See lülitab sisse lisakütteelemendi ning juhib ümberlülitumist kütmiselt kuuma tarbevee soojendamisele. Soojuspump on ühendatav ka spetsiaalse sisemooduliga, VVM 24. Sellel on samasugune juhtüksus kui SMO 10 ning see koosneb veeboilerist ning lisakütteelemendist (elektrikatel). Soojuspump koos VVM 240 moodustavad tervikliku küttesüsteemi. Ainulaadese kompressori abil saab Soojuspump kuuma vett efektiivselt soojendada kõrgetel välistemperatuuridel ning tagada madalate välistemperatuuride korral küttesüsteemi suurt võimsust. See annab tulemuseks soojuspumbaga süsteemi palju suurema aastase kütte kasuteguri / kokkuhoiu tavapärase kompressor-tehnoloogia kasutamisega võrreldes. Soojuspumpasid toodetakse erinevate väljundvõimsusega. Seadme valmistamisel on kasutatud pikka tööiga arvesse võtvaid materjale, mis on ettenähtud vastu pidama põhjamaises kliimas.

ÕHUNIISUTID

Õhuniisuteid vajatakse kohtades, kus ruumi niiskus on madal. Sobiva õhuniisuti kasutamisega hoiate õhuniiskuse vajalikul tasemel. Eelkõige vajatakse niisutusseadmeid trükitööstustes, laborites, serveriruumides ning paljudes teistes kohtades. Tehnoloogiliselt võib valida erinevate niisutite vahel. Tänapäeva õhuniisutites kasutatavad elektroonilised mikroprotsessorid suudavad garanteerida väga täpselt ruumi vajalikke parameetreid. Sobiva seadme soetamisel konsulteerige eelnevalt meie spetsialistiga, kes valib teile sobivaima seadme.
Mis on suhteline õhuniiskus? Suhtelist õhuniiskust mõõdetakse protsentides, mis näitab vee sisaldust ühes kuupmeetris õhus, sõltuvalt temperatuurist. Kuidas õhk muutub ruumis kuivaks? Eriti talvel langeb Kinnistes ja köetud ruumides suhteline õhuniiskus tunduvalt alla ideaalset niiskusetaset. Kütmine vähendab õhuniiskuse taset ruumis. Kuiv õhk alandab õhuväärtust. Toalilled, mööbel, antiikesemed, maalid, muusikainstrumendid ning raamatud võivad liiga kuiva õhu tõttu kahjustatud saada ning tänu sellele kaotada märkimisväärselt oma väärtuses. Liigne elektrostaatiline kulu võib tekitada häireid arvutite töös. Töökindel niisuti filtreerib ja värskendab õhu elu- ja tööruumides.

ÕHUKUIVATID

Õhukuivatite järele on vajadus, kui ümbritseva ruumi õhk on liiga niiske. Enamnõutavad valdkonnad, kus kasutatakse õhukuivatusseadmeid, on laoruumid, milles nõutav niiskus ei tohi ületada etteantavat taset: ujulad, pesulad, tööstus, muuseumid, farmaatsia ja puidutööstus. Õhukuivateid toodetakse rootortüübilistena ja kompressoragregaadiga varustatuna. Rootortuubilised õhukuivatid sobivad paremini ruumidesse kus on madal temperatuur (+ 5°C) ja nõutav väike õhuniiskus (alla 20%). Õhukuivati kasutamisega säästate oma aega ja raha, sest kontrollitud kliima garanteerib teie toodangule püsivad kvaliteetsed omadused. Ruumide mõõtude suhtes piiranguid ei ole.