galerii | kasulik teada | tooted | tegevusalad | firmast
TOOTED

+10°C FUNKTSIOON

Soojuspumba MSZ-GE konstrueerimisel on spetsiaalselt lähtutud väike- ja suvemajade omanike vajadustest. Tänu uuele +10°C režiimile on see ideaalne valik hoonetesse, kus vajatakse püsivat (konstantset) madalamat temperatuuri. Soojuspump hoiab Sinu äraolekul hoone temperatuuri +10°C juures. Ruumi naastes taastab aga efektiivselt Sulle sobiva temperatuuri lihtsa nupule vajutusega.

Mitsubishi Electricu soojuspumbad on alati tuntud madala mürataseme poolest. Müratasemega 19dB on MSZ-GE vaikseim soojuspump meie tootevalikus, mida on teistel turuosalistel raske ületada.

I-see sensor - ühtlane ja mugav soojus

I-seeMeie uus I-see sensoriga varustatud soojuspump Kirigamine (MSZ-FD25/35VABH) tagab ruumi kõigis osades ühtlase soojuse.

sensor

Liikuv andur I-see Sensor otsib ruumist temperatuurierinevusi laia 150° nurga ulatuses ning suunab õhuvoo vajalikus suunas, tagades soojuse ühtlasema jaotuse. I-see funktsioon tagab ruumiõhu parema tsirkulatsiooni. Tänu innovatiivsele sensortehnoloogiale on igas ruumipunktis kindlustatud ühtlane ja mugav õhutemeperatuur. Seda isegi väga suurte ruumide puhul. Võrreldes teiste soojuspumpadega suudab uue I-see tehnoloogiaga pump juhtida soojust just Sulle vajalikku kohta, mis loob mugavama ja tervislikuma sisekliima.

Režiimi Area kasutamine võimaldab ruumi erinevaid osasid kütta või jahutada efektiivselt ja energiasäästlikult. Kütmis- või jahutusõhk suunatakse paremale poole, vasakule poole või kogu ruumi. Testid näitavad, et I-see sensor kindlustab palju suurema soojuspumba ökonoomsuse ja säästlikkuse.

ohkohk

Plasma Duo filtrisüsteem

Põhjamaisele kliimale

duo

kylm

Kas oled allergiline või tundlik
lõhnadele? Nüüd on olemas
filter, mis aitab saavutada
paremat elukeskkonda.

On oluline kasutada meie kliimale

Vastavaid seadmeid

PÕHJAMAISELE KLIIMALE

Optimeeritud põhjamaisele kliimale

talvTurul käib elav arutelu Põhjamaadele sobivate soojuspumpade vajalikkusest. Paljud tarnijad arvavad, et soojuspumpade põhjamaisele kliimale optimeerimine on oluline, teised väidavad jällegi, et see on puru silmaajamine. Mitsubishi Electric on kindlaltveendunud, et kliimast lähtumine on väga tähtis! Allpool kirjeldame miks.

Enamik soojuspumpadest on algselt projekteeritud kui soojadele maadele mõeldud õhukonditsioneerimise seadmed. Mitsubishi Electricu poolt meie piirkonda tarnitavad õhusoojuspumbad on välja arendatud, konstrueeritud ja ehitatud selliselt, et nad taluksid karmi põhjamaist kliimat. Mitsubishi Electric nõuab oma tehastelt Jaapanis, Taimaal ja Šotimaal, et need tarniksid Põhjamaadele vastupidavaid, efektiivseid ja energiasäästlikke soojuspumpasid, mis sobivad põhjamaisele kliimale. Jää, lume ja kondensvee eemaldamiseks varustatakse hooneväline moodul tehases spetsiaalse küttekaabliga. Automaatika on programmeeritud arvestades meie piirkonna aastaaegu ja kliimaolude ning temperatuuride muutusi. Peale selle on soojuspumbad testitud ning neil on töögarantii kuni temperatuurini -20°C. Samas garanteeritakse mittepõhjamaistele oludele sobitatud soojuspumpade töö kuni temperatuurini -10°C.

Teised Mitsubishi Electricu esindused Euroopas ei kasuta samu soojuspumpasid, sest neil on eraldi mudelid, mis on sobitatud nende kliima jaoks. Erinevatele piirkondadele valmistatud soojuspumpade mudelid ei ole mõeldud kasutamiseks selleks mittesobivas piirkonnas. Meie põhjamaisele kliimale sobivad soojuspumbad on kasutusel sarnase kliimaga piirkondades, nagu Venemaa või Alpid.